Norsk tesaurus for sjanger og form

Dommer

Dommer

Brukt om avgjørelser i rettssaker.

En dom er en rettslig avgjørelse som treffes av en domstol. I straffesaker vil dommen fastsette om den tiltalte er skyldig eller ikke, samt hvilken straff han eventuelt skal idømmes. I sivile saker vil dommen slå fast rettstilstanden mellom partene. Man skiller her mellom to former for dommer: fastsettelsesdom som ikke gjør mer enn å fastslå rettsforholdet, og fullbyrdelsesdom som kan fastsette en plikt for den ene parten overfor den andre.

Også andre tvisteløsningsorganer avsier noen ganger avgjørelser som omtales som dom, og bakgrunnen for dette er da vanligvis at denne avgjørelsen vil ha samme virkning som en dom avsagt av domstolene. Det er imidlertid mer vanlig at andre betegnelser brukes om avgjørelser avsagt av slike organer, f.eks. kjennelse, beslutning eller vedtak [Jusleksikon.no].

 

 

Bemærkninger over den under 28de Juni 1828 afsagte Commissionsdom i Sagen mod Krigs-Commissair Hetting, med Flere.

[kilde: Norske bøker 1519-1850].

Alternative terms

Broader Terms

Date of creation
07-Mar-2019
Modified
07-Mar-2019
Accepted term
07-Mar-2019
Descendant terms
0
ARK
ark:/99152/t3n13d89078jlp
More specific terms
0
Alternative terms
4
Related terms
0
Notes
3
Metadata
Search
  • Search Dommer  (Wikipedia (ES))
  • Search Dommer  (Google búsqueda exacta)
  • Search Dommer  (Google scholar)
  • Search Dommer  (Google images)
  • Search Dommer  (Google books)