Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. ABC USE ABC-bøker
 2. ABC books EQ ABC-bøker
 3. ABC-bøker EQ ABC-bøker
 4. ABC-bøker
 5. ABC-er USE ABC-bøker
 6. Abstract organs EQ Referatorganer
 7. Abstracts EQP Referatorganer
 8. Abstracts EQP Sammendrag
 9. Abstrakt USE Sammendrag
 10. Abstrakter USE Sammendrag
 11. Academic thesis EQ Avhandlinger
 12. Account books EQP Regnskaper
 13. Account books for feudal overlords EQ Lensregnskaper
 14. Accountancy EQP Regnskaper
 15. Accounting EQ Regnskaper
 16. Accounting books EQP Regnskaper
 17. Accounts EQP Rapporter
 18. Action EQP Action
 19. Action
 20. Action films EQ Action
 21. Actionfilmar EQ Action
 22. Actionfilmer USE Action
 23. Activity books EQ Aktivitetsbøker
 24. Actualities (motion pictures) EQ Aktualiteter (film)
 25. Adapsjoner USE Adaptasjoner
 26. Adaptasjonar EQ Adaptasjoner
 27. Adaptasjoner
 28. Adaptations EQ Adaptasjoner
 29. Addresses EQP Taler
 30. Administrative regulations EQP Forskrifter
 31. Adress books EQP Adressebøker
 32. Adressebok USE Adressebøker
 33. Adressebøker EQ Adressebøker
 34. Adressebøker
 35. Adressekataloger USE Adressebøker
 36. Adresselister USE Adressebøker
 37. Adresseregister USE Adressebøker
 38. Adresseregistre USE Adressebøker
 39. Adventskalenderbøker USE Julekalenderbøker
 40. Adventure films EQ Eventyrfilmer
 41. Aforismar EQ Aforismer
 42. Aforismer
 43. Afterwords EQ Etterord
 44. Agentfortellinger USE Spionfortellinger
 45. Aktivitetsbøker EQ Aktivitetsbøker
 46. Aktivitetsbøker
 47. Aktstykke EQ Aktstykker
 48. Aktstykker
 49. Aktualitetar (film) EQ Aktualiteter (film)
 50. Aktualiteter (film)
 51. Allmensoge USE Bygdehistorie
 52. Almanacs EQ Almanakker
 53. Almanakkar EQ Almanakker
 54. Almanakker
 55. Altar books EQ Alterbøker
 56. Alterbok USE Alterbøker
 57. Alterbøker
 58. Alterbøker EQ Alterbøker
 59. Alternativ historie USE Kontrafaktisk historie
 60. Alternative histories (fiction) EQ Kontrafaktisk historie
 61. Amateur films EQ Amatørfilmer
 62. Amatørfilmar EQ Amatørfilmer
 63. Amatørfilmer
 64. Amerikabrev
 65. Amerikabrev EQ Amerikabrev
 66. Anatomic atlases EQP Anatomiske atlas
 67. Anatomical atlases EQP Anatomiske atlas
 68. Anatomiske atlas EQ Anatomiske atlas
 69. Anatomiske atlas
 70. Anatomy atlases EQ Anatomiske atlas
 71. Andaktsbøker EQ Andaktsbøker
 72. Andaktsbøker
 73. Åndelige sanger USE Religiøse sanger
 74. Anecdotes EQ Anekdoter
 75. Anekdotar EQ Anekdoter
 76. Anekdoter
 77. Animasjon (film) USE Animasjonsfilmer
 78. Animasjonfilmar EQ Animasjonsfilmer
 79. Animasjonsfilmer
 80. Animasjonsinnslag EQ Animasjonsinnslag
 81. Animasjonsinnslag
 82. Animated cartoons EQP Animasjonsfilmer
 83. Animated films EQ Animasjonsfilmer
 84. Anime EQ Anime (film)
 85. Anime EQ Anime (film)
 86. Anime (film)
 87. Anmeldelser
 88. Annalar EQ Annaler
 89. Annaler
 90. Annals EQ Annaler
 91. Announcements EQ Kunngjøringer
 92. Annual reports EQ Årsberetninger
 93. Answer books EQ Fasiter
 94. Anthologies EQ Antologier
 95. Anthology EQP Antologier
 96. Antologiar EQ Antologier
 97. Antologier
 98. Aphorisms EQ Aforismer
 99. Arbeidarsongar EQ Arbeidersanger
 100. Arbeidersanger
 101. Arbeidsbøker USE Oppgavebøker
 102. Årbøker EQ Årbøker
 103. Årbøker
 104. Archaeological excavation reports EQP Utgravningsrapporter
 105. Arkeologiske utgravingsrapporter USE Utgravningsrapporter
 106. Arkeologiske utgravningsrapporter USE Utgravningsrapporter
 107. Årsberetninger
 108. Årsmeldingar EQ Årsberetninger
 109. Årsmeldinger USE Årsberetninger
 110. Art fairy tales EQ Kunsteventyr
 111. Artists' books EQ Kunstnerbøker
 112. Artslister
 113. Artslister EQ Artslister
 114. Assignments EQP Oppgavebøker
 115. Astronomisk årbok USE Efemerider
 116. Astronomiske årbøker USE Efemerider
 117. Atlas
 118. Atlas EQ Atlas
 119. Atlases EQ Atlas
 120. Atlases of languages EQP Språkatlas
 121. Auction catalogs EQP Auksjonskataloger
 122. Auction catalogues EQ Auksjonskataloger
 123. Audience surveys EQP Brukerundersøkelser
 124. Auksjonskatalogar EQ Auksjonskataloger
 125. Auksjonskataloger
 126. Autobiografier USE Selvbiografier
 127. Autobiographies EQ Selvbiografier
 128. Autobiography EQP Selvbiografier
 129. Avantgarde filmer USE Eksperimentelle filmer
 130. Avantgardefilmer USE Eksperimentelle filmer
 131. Avhandlingar EQ Avhandlinger
 132. Avhandlinger
 133. Avisartikkel USE Avisartikler
 134. Avisartiklar EQ Avisartikler
 135. Avisartikler
 136. Aviser EQ Aviser
 137. Aviser
 138. Avisfortegnelser
 139. Avisindeksar EQ Avisindekser
 140. Avisindekser
 141. Aviskataloger USE Avisfortegnelser
 142. Avisklipp USE Avisartikler
 143. Aviskronikker USE Kronikker
 144. Avislister
 145. Avislister USE Avisfortegnelser
 146. Avislister EQ Avisfortegnelser
 147. Avledede verk
 148. Avleidde verk EQ Avledede verk