Norsk tesaurus for sjanger og form

Recent changes

Term Last change date
Mønster (UF) 2023-09-26 06:50:25
Star maps 2023-09-18 11:06:54
Stjernekataloger 2023-09-18 10:33:07
Kjenningsnøklar 2023-09-18 10:05:19
Kjenningsnyklar 2023-09-18 10:04:56
Bestemmingsverk 2023-09-18 10:04:04
Ekskursjonsguidar 2023-09-18 08:39:53
Flashkort (UF) 2023-09-18 08:15:25
Bestemmingsnyklar 2023-09-18 07:32:19
Bestemmingsnøklar 2023-09-18 07:30:56
Kommentarutgaver (UF) 2023-09-11 12:06:50
Astronomiske årbøker (UF) 2023-09-11 11:51:52
Species checklists 2023-09-11 11:46:56
Kartografisk materiale 2023-09-11 11:36:05
Frøatlas (UF) 2023-09-11 11:09:29
Bestemmingstabellar 2023-09-11 10:58:32
Bestemmingslitteratur 2023-09-11 10:57:36
Verneplanar 2023-09-06 14:21:30
Conservation plans 2023-09-06 14:20:16
Verneplaner 2023-09-06 14:17:43
Vegetasjonskart 2023-09-06 14:16:53
Utbreiingskart 2023-09-06 14:14:25
Toktrapportar 2023-09-06 14:11:14
Toktrapporter 2023-09-06 14:09:27
Stjernekatalogar 2023-09-06 14:03:44
Star catalogs 2023-09-06 14:03:25
Star catalogues 2023-09-06 14:03:08
Spektralatlas 2023-09-06 13:59:05
Spectral atlases 2023-09-06 13:58:51
Spektralatlas 2023-09-06 13:52:14
Soppfloraer 2023-09-06 13:49:44
Fungi floras 2023-09-06 13:49:32
Soppfloraer 2023-09-06 13:37:06
Plantekatalogar 2023-09-06 13:30:39
Plant catalogues 2023-09-06 13:30:24
Plantekataloger 2023-09-06 13:26:37
Nautiske almanakkar 2023-09-06 13:19:17
Nautical almanacs 2023-09-06 13:18:59
Nautiske almanakker 2023-09-06 13:16:52
Molekylbyggjesett 2023-09-06 13:01:13
Molecular modelling kits 2023-09-06 13:00:52
Molekylbyggesett 2023-09-06 12:49:06
Hugsekort 2023-09-06 12:26:10
Memokort 2023-09-06 12:26:00
Flashcards 2023-09-06 12:25:49
Puggekort (UF) 2023-09-06 12:23:16
Memoreringskort (UF) 2023-09-06 12:23:10
Læringskort (UF) 2023-09-06 12:22:57
Lærekort (UF) 2023-09-06 12:22:41
Huskekort (UF) 2023-09-06 12:22:12