Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Kalendarier
 2. Kalendarium EQ Kalendarier
 3. Kalendarium USE Kalendarier
 4. Kalendere
 5. Kalendrar EQ Kalendere
 6. Kallsbøker EQ Kallsbøker
 7. Kallsbøker
 8. Kantatar EQ Kantater (tekster)
 9. Kantater (tekster)
 10. Karikaturar EQ Karikaturer
 11. Karikaturer
 12. Karikaturtegninger USE Karikaturer
 13. Kart
 14. Kart EQ Kart
 15. Kartbøker USE Kart
 16. Kartografisk materiale
 17. Kartsamlinger USE Kart
 18. Kartverk USE Atlas
 19. Kåseri EQ Kåserier
 20. Kåserier
 21. Katalogar EQ Kataloger
 22. Kataloger
 23. Katekismeforklaringar EQ Katekismeforklaringer
 24. Katekismeforklaringer
 25. Katekismer EQ Katekismer
 26. Katekismer
 27. Keys (Text books) EQP Fasiter
 28. Kildemateriale USE Kildeskrifter
 29. Kilder USE Kildeskrifter
 30. Kildeskrifter
 31. Kirkebok USE Kirkebøker
 32. Kirkebøker
 33. Kjeldeskrift EQ Kildeskrifter
 34. Kjempeviser EQ Kjempeviser
 35. Kjempeviser EQ Kjempeviser
 36. Kjempeviser
 37. Kjenningsnyklar EQP Bestemmelseslitteratur
 38. Kjenningsnøkkel USE Bestemmelseslitteratur
 39. Kjenningsnøklar EQP Bestemmelseslitteratur
 40. Kjenningsnøkler USE Bestemmelseslitteratur
 41. Kjærlighet USE Romantikk
 42. Kjærlighetsromaner USE Romantikk
 43. Klaffebøker
 44. Klaffebøker EQ Klaffebøker
 45. Klagebrev EQ Klagebrev
 46. Klagebrev
 47. Klagesanger
 48. Klagesongar EQ Klagesanger
 49. Klassifikasjonsskjemaer USE Klassifikasjonssystemer
 50. Klassifikasjonssystem EQ Klassifikasjonssystemer
 51. Klassifikasjonssystemer
 52. Klosterreglar EQ Klosterregler
 53. Klosterregler
 54. Knight's ballads EQP Ridderviser
 55. Kokebøker EQ Kokebøker
 56. Kokebøker
 57. Komdendium EQ Kompendier
 58. Komediar (film) EQ Komedier (film)
 59. Komedier USE Skuespill
 60. Komedier (film)
 61. Kommentarer
 62. Kommentarer (journalistiske) USE Journalistiske kommentarer
 63. Kommentarutgaver USE Kommentarer
 64. Kompendier
 65. Kompendium USE Kompendier
 66. Konferansepublikasjonar EQ Konferansepublikasjoner
 67. Konferansepublikasjoner
 68. Konferanser USE Konferansepublikasjoner
 69. Konferanserapporter USE Konferansepublikasjoner
 70. Kongebrev EQ Kongebrev
 71. Kongebrev
 72. Kongesagaer USE Sagaer
 73. Kongressberetninger USE Konferansepublikasjoner
 74. Kongresser USE Konferansepublikasjoner
 75. Konkordansar EQ Konkordanser
 76. Konkordanser
 77. Konsertanmeldelser
 78. Konsertfilmar EQ Konsertfilmer
 79. Konsertfilmer
 80. Konsertmeldingar EQ Konsertanmeldelser
 81. Konsertomtaler USE Konsertanmeldelser
 82. Konsertprogram EQ Konsertprogrammer
 83. Konsertprogrammer
 84. Konstitusjoner USE Grunnlover
 85. Kontrafaktisk historie
 86. Kontrafaktisk historie EQ Kontrafaktisk historie
 87. Kontraktar EQ Kontrakter
 88. Kontrakter
 89. Konvensjoner USE Traktater
 90. Konversasjonsleksika USE Leksika
 91. Korrespondanse USE Brev
 92. Kortfilmar EQ Kortfilmer
 93. Kortfilmer
 94. Kortprosa EQ Kortprosa
 95. Kortprosa
 96. Kortromanar EQ Kortromaner
 97. Kortromaner
 98. Kostymedrama USE Historiske filmer
 99. Krigsfilmar EQ Krigsfilmer
 100. Krigsfilmer
 101. Krigskart EQ Militærkart
 102. Krigskart USE Militærkart
 103. Krim EQ Krim
 104. Krim
 105. Krim (film)
 106. Krim og spenning
 107. Krim og spenning EQ Krim og spenning
 108. Krim(film) EQ Krim (film)
 109. Kritikker USE Anmeldelser
 110. Kronikkar EQ Kronikker
 111. Kronikker
 112. Kronologiar EQ Kronologier
 113. Kronologier
 114. Kryssordbøker
 115. Kryssordbøker EQ Kryssordbøker
 116. Krøniker EQ Krøniker
 117. Krøniker
 118. Kulturdebatter USE Debatter
 119. Kunngjeringar EQ Kunngjøringer
 120. Kunngjøringer
 121. Kunsteventyr
 122. Kunsteventyr EQ Kunsteventyr
 123. Kunstkataloger USE Utstillingskataloger
 124. Kunstnarbøker EQ Kunstnerbøker
 125. Kunstnerbøker
 126. Kvad
 127. Kvad EQ Kvad
 128. Kveder USE Kvad
 129. Kvæde USE Kvad
 130. Kyrkjebøker EQ Kirkebøker