Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Bachelor thesis EQ Bacheloroppgaver
 2. Bachelor's thesis EQP Bacheloroppgaver
 3. Bacheloroppgåver EQ Bacheloroppgaver
 4. Bacheloroppgaver
 5. Baklengsordbok USE Baklengsordbøker
 6. Baklengsordbøker EQ Baklengsordbøker
 7. Baklengsordbøker
 8. Balladar EQ Ballader
 9. Ballader
 10. Ballads EQ Ballader
 11. Ballads about giants EQP Kjempeviser
 12. Ballads about knights EQP Ridderviser
 13. Ballads of chivalry EQ Ridderviser
 14. Ballet programs EQ Ballettprogrammer
 15. Ballett recensions EQ Ballettanmeldelser
 16. Ballettanmeldelser
 17. Ballettmeldingar EQ Ballettanmeldelser
 18. Ballettprogram EQ Ballettprogrammer
 19. Ballettprogrammer
 20. Bank credit notes EQP Gjeldsbrev
 21. Barndom USE Oppvekst
 22. Barneblad EQ Barneblader
 23. Barneblader
 24. Barnebok USE Barnebøker
 25. Barnebøker
 26. Barnebøker EQ Barnebøker
 27. Barnefilmar EQ Barnefilmer
 28. Barnefilmer
 29. Barnelitteratur USE Barnebøker
 30. Barnerim USE Rim og regler
 31. Barnesanger USE Viser og sanger
 32. Barnetegninger
 33. Barneteikningar EQ Barnetegninger
 34. Barnevers USE Rim og regler
 35. Bearbeidelser USE Adaptasjoner
 36. Bedriftshistorie
 37. Bestandskatalogar EQ Bestandskataloger
 38. Bestandskataloger
 39. Bestemmelseslitteratur
 40. Bestemmelsesnøkkel USE Bestemmelseslitteratur
 41. Bestemmelsesnøkler USE Bestemmelseslitteratur
 42. Bestemmelsestabeller USE Bestemmelseslitteratur
 43. Bestemmelsesverk USE Bestemmelseslitteratur
 44. Bestemmingslitteratur EQ Bestemmelseslitteratur
 45. Bestemmingsnyklar EQP Bestemmelseslitteratur
 46. Bestemmingsnøklar EQP Bestemmelseslitteratur
 47. Bestemmingstabellar EQP Bestemmelseslitteratur
 48. Bestemmingsverk EQP Bestemmelseslitteratur
 49. Bevingede ord USE Aforismer
 50. Bibelforteljingar EQ Bibelfortellinger
 51. Bibelfortellinger
 52. Bibelhistorier USE Bibelfortellinger
 53. Bibelkommentarar EQ Bibelkommentarer
 54. Bibelkommentarer
 55. Bible commentaries EQ Bibelkommentarer
 56. Bibliobibliografier USE Bibliografier
 57. Bibliografiar EQ Bibliografier
 58. Bibliografier
 59. Bibliographies EQ Bibliografier
 60. Bibliotekkatalogar EQ Bibliotekkataloger
 61. Bibliotekkataloger
 62. Bil- og campingguider USE Guidebøker
 63. Bilatlas USE Veikart
 64. Bildebøker
 65. Bildefortellinger USE Bilderomaner
 66. Bildeordbok USE Bildeordbøker
 67. Bildeordbøker
 68. Bilderomaner
 69. Bildeverk USE Illustrerte verk
 70. Biletbøker EQ Bildebøker
 71. Biletordbøker EQ Bildeordbøker
 72. Biletromanar EQ Bilderomaner
 73. Bilkart USE Veikart
 74. Billedbøker USE Bildebøker
 75. Billedfortellinger USE Bilderomaner
 76. Billedordbok USE Bildeordbøker
 77. Billedordbøker USE Bildeordbøker
 78. Billedromaner USE Bilderomaner
 79. Billedverk USE Illustrerte verk
 80. Biobibliografier USE Bibliografier
 81. Biografiar EQ Biografier
 82. Biografier
 83. Biografiske filmar EQ Biografiske filmer
 84. Biografiske filmer
 85. Biografiske forteljingar EQ Biografiske fortellinger
 86. Biografiske fortellinger
 87. Biografiske leksika USE Biografiske oppslagsverk
 88. Biografiske oppslagsverk EQ Biografiske oppslagsverk
 89. Biografiske oppslagsverk
 90. Biografiske oppslagsverker USE Biografiske oppslagsverk
 91. Biographical encyclopedias EQP Biografiske oppslagsverk
 92. Biographical fiction EQ Biografiske fortellinger
 93. Biographical films EQ Biografiske filmer
 94. Biographical reference works EQ Biografiske oppslagsverk
 95. Biographies EQ Biografier
 96. Bishop's visitation books EQP Visitasbøker
 97. Blåbøker EQ Blåbøker
 98. Blåbøker
 99. Blue books EQ Blåbøker
 100. Bokanmeldelser
 101. Bokfortegnelser USE Bibliografier
 102. Bokkapitler
 103. Bokkapittel USE Bokkapitler
 104. Bokkapittel EQ Bokkapitler
 105. Boklister USE Bibliografier
 106. Bokmeldingar EQ Bokanmeldelser
 107. Bokomtaler USE Bokanmeldelser
 108. Bondepraktika EQ Bondepraktika
 109. Bondepraktika
 110. Book chapters EQ Bokkapitler
 111. Book of hours EQP Tidebøker
 112. Book recensions EQ Bokanmeldelser
 113. Book reviews EQP Bokanmeldelser
 114. Booklets EQP Brosjyrer
 115. Books in print EQP Lagerkataloger
 116. Books of hours EQ Tidebøker
 117. Bosettings- og befolkningshistorie USE Gårds- og slektshistorie
 118. Botanical surveys EQP Floraer
 119. Brev EQ Brev
 120. Brev
 121. Breviar USE Tidebøker
 122. Breviarium USE Tidebøker
 123. Brevromanar EQ Brevromaner
 124. Brevromaner
 125. Brevsamlinger USE Brev
 126. Brevveksling USE Brev
 127. Broadside ballads EQ Skillingsviser
 128. Brochures EQ Brosjyrer
 129. Brosjyrer
 130. Brosjyrer EQ Brosjyrer
 131. Brukarrettleiingar EQ Brukerveiledninger
 132. Brukarundersøkingar EQ Brukerundersøkelser
 133. Brukerhåndbøker USE Brukerveiledninger
 134. Brukerundersøkelser
 135. Brukerveiledninger
 136. Bruksanvisninger USE Brukerveiledninger
 137. Bryllaupskrift EQ Bryllupskrift
 138. Bryllupskrift
 139. Bryllupstale USE Bryllupskrift
 140. Bryllupsvers USE Bryllupskrift
 141. By-laws EQP Reglementer
 142. Bygdebøker EQ Bygdebøker
 143. Bygdebøker
 144. Bygdeforteljingar EQ Bygdefortellinger
 145. Bygdefortellinger
 146. Bygdehistorie
 147. Bygdehistorie EQ Bygdehistorie
 148. Bygderomaner USE Bygdefortellinger
 149. Bygdesoge USE Bygdehistorie
 150. Byguider USE Guidebøker
 151. Byhistorie
 152. Bykart
 153. Bykart EQ Bykart
 154. Bysoge EQ Byhistorie
 155. Bøker med lyd
 156. Bøker med lyd EQ Bøker med lyd
 157. Bønebøker EQ Bønnebøker
 158. Bønnebøker
 159. Bønner USE Bønnebøker