Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Bacheloroppgaver
 2. Bacheloroppgåver EQ Bacheloroppgaver
 3. Balladar EQ Ballader
 4. Ballader
 5. Ballettprogram EQ Ballettprogrammer
 6. Ballettprogrammer
 7. Barndom USE Oppvekst
 8. Barnefilmar EQ Barnefilmer
 9. Barnefilmer
 10. Barnerim USE Rim og regler
 11. Barnesanger USE Viser og sanger
 12. Barnetegninger
 13. Barneteikningar EQ Barnetegninger
 14. Barnevers USE Rim og regler
 15. Bearbeidelser USE Adaptasjoner
 16. Bearbeidelser (film) USE Adaptasjoner
 17. Bedriftshistorie
 18. Bevingede ord USE Aforismer
 19. Bibelforteljingar EQ Bibelfortellinger
 20. Bibelfortellinger
 21. Bibelhistorier USE Bibelfortellinger
 22. Bibelkommentarar EQ Bibelkommentarer
 23. Bibelkommentarer
 24. Bibliografiar EQ Bibliografier
 25. Bibliografier
 26. Bibliographies EQ Bibliografier
 27. Bibliotekkatalogar EQ Bibliotekkataloger
 28. Bibliotekkataloger
 29. Bil- og campingguider USE Guidebøker
 30. Bilatlas USE Veikart
 31. Bildebøker
 32. Bildeverk USE Illustrerte verk
 33. Biletbøker EQ Bildebøker
 34. Bilkart USE Veikart
 35. Billedbøker USE Bildebøker
 36. Billedverk USE Illustrerte verk
 37. Biografiar EQ Biografier
 38. Biografier
 39. Biografiske filmar EQ Biografiske filmer
 40. Biografiske filmer
 41. Biografiske forteljingar EQ Biografiske fortellinger
 42. Biografiske fortellinger
 43. Biographical fiction EQ Biografiske fortellinger
 44. Biographical films EQ Biografiske filmer
 45. Biographies EQ Biografier
 46. Bokanmeldelser
 47. Bokkapitler
 48. Bokkapittel EQ Bokkapitler
 49. Boklister USE Bibliografier
 50. Bokmeldingar EQ Bokanmeldelser
 51. Bokomtaler USE Bokanmeldelser
 52. Book recensions EQ Bokanmeldelser
 53. Bosettings- og befolkningshistorie USE Gårds- og slektshistorie
 54. Botanical surveys EQ Floraer
 55. Brev EQ Brev
 56. Brev
 57. Brevromanar EQ Brevromaner
 58. Brevromaner
 59. Brevsamlinger USE Brev
 60. Bryllaupskrift EQ Bryllupskrift
 61. Bryllupskrift
 62. Bryllupstale USE Bryllupskrift
 63. Bryllupsvers USE Bryllupskrift
 64. Bygdebøker EQ Bygdebøker
 65. Bygdebøker
 66. Bygdeforteljingar EQ Bygdefortellinger
 67. Bygdefortellinger
 68. Bygdehistorie
 69. Bygdehistorie EQ Bygdehistorie
 70. Bygderomaner USE Bygdefortellinger
 71. Bygdesoge USE Bygdehistorie
 72. Byguider USE Guidebøker
 73. Bykart EQ Bykart
 74. Bykart
 75. Bøker med lyd EQ Bøker med lyd
 76. Bøker med lyd
 77. Bønebøker EQ Bønnebøker
 78. Bønnebøker
 79. Bønner USE Bønnebøker