Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Bachelor thesis EQ Bacheloroppgaver
 2. Bachelor's thesis EQP Bacheloroppgaver
 3. Bacheloroppgåver EQ Bacheloroppgaver
 4. Bacheloroppgaver
 5. Baklengsordbok USE Baklengsordbøker
 6. Baklengsordbøker EQ Baklengsordbøker
 7. Baklengsordbøker
 8. Balladar EQ Ballader
 9. Ballader
 10. Ballads EQ Ballader
 11. Ballads about giants EQP Kjempeviser
 12. Ballads about knights EQP Ridderviser
 13. Ballads of chivalry EQ Ridderviser
 14. Ballet programs EQ Ballettprogrammer
 15. Ballett recensions EQ Ballettanmeldelser
 16. Ballettanmeldelser
 17. Ballettmeldingar EQ Ballettanmeldelser
 18. Ballettprogram EQ Ballettprogrammer
 19. Ballettprogrammer
 20. Bank credit notes EQP Gjeldsbrev
 21. Barndom USE Oppvekst
 22. Barneblad EQ Barneblader
 23. Barneblader
 24. Barnebok USE Barnebøker
 25. Barnebøker
 26. Barnebøker EQ Barnebøker
 27. Barnefilmar EQ Barnefilmer
 28. Barnefilmer
 29. Barnelitteratur USE Barnebøker
 30. Barnerim USE Rim og regler
 31. Barnesanger USE Viser og sanger
 32. Barnetegninger
 33. Barneteikningar EQ Barnetegninger
 34. Barnevers USE Rim og regler
 35. Bearbeidelser USE Adaptasjoner
 36. Bedriftshistorie
 37. Bestandskatalogar EQ Bestandskataloger
 38. Bestandskataloger
 39. Bestemmelseslitteratur
 40. Bestemmelsesnøkkel USE Bestemmelseslitteratur
 41. Bestemmelsesnøkler USE Bestemmelseslitteratur
 42. Bestemmelsestabeller USE Bestemmelseslitteratur
 43. Bestemmelsesverk USE Bestemmelseslitteratur
 44. Bestemmingslitteratur EQ Bestemmelseslitteratur
 45. Bestemmingsnyklar EQP Bestemmelseslitteratur
 46. Bestemmingsnøklar EQP Bestemmelseslitteratur
 47. Bestemmingstabellar EQP Bestemmelseslitteratur
 48. Bestemmingsverk EQP Bestemmelseslitteratur
 49. Bevingede ord USE Aforismer
 50. Bibelforteljingar EQ Bibelfortellinger
 51. Bibelfortellinger
 52. Bibelhistorier USE Bibelfortellinger
 53. Bibelkommentarar EQ Bibelkommentarer
 54. Bibelkommentarer
 55. Bibliobibliografier USE Bibliografier
 56. Bibliografiar EQ Bibliografier
 57. Bibliografier
 58. Bibliographies EQ Bibliografier
 59. Bibliotekkatalogar EQ Bibliotekkataloger
 60. Bibliotekkataloger
 61. Bil- og campingguider USE Guidebøker
 62. Bilatlas USE Veikart
 63. Bildebøker
 64. Bildefortellinger USE Bilderomaner
 65. Bildeordbok USE Bildeordbøker
 66. Bildeordbøker
 67. Bilderomaner
 68. Bildeverk USE Illustrerte verk
 69. Biletbøker EQ Bildebøker
 70. Biletordbøker EQ Bildeordbøker
 71. Biletromanar EQ Bilderomaner
 72. Bilkart USE Veikart
 73. Billedbøker USE Bildebøker
 74. Billedfortellinger USE Bilderomaner
 75. Billedordbok USE Bildeordbøker
 76. Billedordbøker USE Bildeordbøker
 77. Billedromaner USE Bilderomaner
 78. Billedverk USE Illustrerte verk
 79. Biobibliografier USE Bibliografier
 80. Biografiar EQ Biografier
 81. Biografier
 82. Biografiske filmar EQ Biografiske filmer
 83. Biografiske filmer
 84. Biografiske forteljingar EQ Biografiske fortellinger
 85. Biografiske fortellinger
 86. Biografiske leksika USE Biografiske oppslagsverk
 87. Biografiske oppslagsverk EQ Biografiske oppslagsverk
 88. Biografiske oppslagsverk
 89. Biografiske oppslagsverker USE Biografiske oppslagsverk
 90. Biographical encyclopedias EQP Biografiske oppslagsverk
 91. Biographical fiction EQ Biografiske fortellinger
 92. Biographical films EQ Biografiske filmer
 93. Biographical reference works EQ Biografiske oppslagsverk
 94. Biographies EQ Biografier
 95. Bishop's visitation books EQP Visitasbøker
 96. Blåbøker EQ Blåbøker
 97. Blåbøker
 98. Blue books EQ Blåbøker
 99. Bokanmeldelser
 100. Bokfortegnelser USE Bibliografier
 101. Bokkapitler
 102. Bokkapittel USE Bokkapitler
 103. Bokkapittel EQ Bokkapitler
 104. Boklister USE Bibliografier
 105. Bokmeldingar EQ Bokanmeldelser
 106. Bokomtaler USE Bokanmeldelser
 107. Bondepraktika EQ Bondepraktika
 108. Bondepraktika
 109. Book chapters EQ Bokkapitler
 110. Book of hours EQP Tidebøker
 111. Book recensions EQ Bokanmeldelser
 112. Book reviews EQP Bokanmeldelser
 113. Booklets EQP Brosjyrer
 114. Books in print EQP Lagerkataloger
 115. Books of hours EQ Tidebøker
 116. Bosettings- og befolkningshistorie USE Gårds- og slektshistorie
 117. Botanical surveys EQP Floraer
 118. Brev
 119. Brev EQ Brev
 120. Breviar USE Tidebøker
 121. Breviarium USE Tidebøker
 122. Brevromanar EQ Brevromaner
 123. Brevromaner
 124. Brevsamlinger USE Brev
 125. Brevveksling USE Brev
 126. Broadside ballads EQ Skillingsviser
 127. Brochures EQ Brosjyrer
 128. Brosjyrer
 129. Brosjyrer EQ Brosjyrer
 130. Brukarrettleiingar EQ Brukerveiledninger
 131. Brukarundersøkingar EQ Brukerundersøkelser
 132. Brukerhåndbøker USE Brukerveiledninger
 133. Brukerundersøkelser
 134. Brukerveiledninger
 135. Bruksanvisninger USE Brukerveiledninger
 136. Bryllaupskrift EQ Bryllupskrift
 137. Bryllupskrift
 138. Bryllupstale USE Bryllupskrift
 139. Bryllupsvers USE Bryllupskrift
 140. By-laws EQP Reglementer
 141. Bygdebøker EQ Bygdebøker
 142. Bygdebøker
 143. Bygdeforteljingar EQ Bygdefortellinger
 144. Bygdefortellinger
 145. Bygdehistorie
 146. Bygdehistorie EQ Bygdehistorie
 147. Bygderomaner USE Bygdefortellinger
 148. Bygdesoge USE Bygdehistorie
 149. Byguider USE Guidebøker
 150. Bykart EQ Bykart
 151. Bykart
 152. Bøker med lyd EQ Bøker med lyd
 153. Bøker med lyd
 154. Bønebøker EQ Bønnebøker
 155. Bønnebøker
 156. Bønner USE Bønnebøker