Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Fabelprosa USE Fantastisk litteratur
 2. Fablar EQ Fabler
 3. Fabler
 4. Fables EQ Fabler
 5. Facsimiles EQ Faksimiler
 6. Fact-finding EQP Offentlige utredninger
 7. Fact-findings EQP Offentlige utredninger
 8. Fagfellevurderte artikler USE Vitenskapelige artikler
 9. Fagordbøker USE Ordbøker
 10. Fagplaner USE Læreplaner
 11. Fagterminologier USE Nomenklaturer
 12. Fairy tales EQ Eventyr
 13. Faksimilar EQ Faksimiler
 14. Faksimiler
 15. Faktafilmer USE Ikke-fiksjonsfilmer
 16. Familiefilmar EQ Familiefilmer
 17. Familiefilmer
 18. Family histories EQ Slektshistorie
 19. Family registers EQP Stamtavler
 20. Family stories EQP Sagn
 21. Family trees EQP Stamtavler
 22. Fan magazines EQP Fanziner
 23. Fantastisk litteratur
 24. Fantastisk litteratur EQ Fantastisk litteratur
 25. Fantasy
 26. Fantasy EQ Fantasy
 27. Fantasy (film) EQ Fantasy (film)
 28. Fantasy (film)
 29. Fantasy fiction EQ Fantasy
 30. Fantasy films EQ Fantasy (film)
 31. Fanziner EQ Fanziner
 32. Fanziner
 33. Fanzines EQ Fanziner
 34. Farm and family history USE Gårds- og slektshistorie
 35. Farmer's almanacs EQ Bondepraktika
 36. Fasitar EQ Fasiter
 37. Fasiter
 38. Feature films EQ Spillefilmer
 39. Feelgood
 40. Feelgood EQ Feelgood
 41. Festivalprogram EQ Festivalprogrammer
 42. Festivalprogrammer
 43. Festschriften EQ Festskrift
 44. Festschrifts EQP Festskrift
 45. Festskrift
 46. Festskrift EQ Festskrift
 47. Fiction films EQ Fiksjonsfilmer
 48. Fiksjonsfilmar EQ Fiksjonsfilmer
 49. Fiksjonsfilmer
 50. Fiktive dokumentarfilmer USE Mokumentarfilmer
 51. Film EQ Film
 52. Film
 53. Film adaptations EQ Adaptasjoner (film)
 54. Film catalogs EQP Filmografier
 55. Film catalogues EQP Filmografier
 56. Film indexes EQP Filmografier
 57. Film noir EQ Film noir
 58. Film noir EQ Film noir
 59. Film noir
 60. Film reviews EQP Filmanmeldelser
 61. Film teasers and trailers EQ Teasere og trailere
 62. Filmanmeldelser
 63. Filmaviser EQ Filmaviser
 64. Filmaviser
 65. Filmfortegnelser USE Filmografier
 66. Filmkataloger USE Filmografier
 67. Filmmanus EQ Filmmanus
 68. Filmmanus
 69. Filmmeldingar EQ Filmanmeldelser
 70. Filmografiar EQ Filmografier
 71. Filmografier
 72. Filmographies EQ Filmografier
 73. Filmomtaler USE Filmanmeldelser
 74. Films EQP Film
 75. Fjernsynsprogrammer USE TV-programmer
 76. Fjernsynsserier USE Serier
 77. Fjernsynsteater EQ Fjernsynsteater
 78. Fjernsynsteater
 79. Flash fiction EQ Kortprosa
 80. Fliers EQP Brosjyrer
 81. Floraer EQ Floraer
 82. Floraer
 83. Floras EQ Floraer
 84. Flyers EQP Brosjyrer
 85. Flygeblader USE Brosjyrer
 86. Foldere USE Brosjyrer
 87. Folk ballads EQP Ballader
 88. Folk legends EQ Sagn
 89. Folk literature EQ Folkediktning
 90. Folk songs EQ Folkeviser
 91. Folk tales EQ Folkeeventyr
 92. Folk tales EQP Eventyr
 93. Folkebøker
 94. Folkebøker EQ Folkebøker
 95. Folkedikting EQ Folkediktning
 96. Folkediktning
 97. Folkeeventyr
 98. Folkeeventyr EQ Folkeeventyr
 99. Folketellingar EQ Folketellinger
 100. Folketellinger
 101. Folkeviser
 102. Folkeviser EQ Folkeviser
 103. Folklore weather forecasting EQP Rimvarsler
 104. Food recipes EQP Kokebøker
 105. Foredrag EQ Foredrag
 106. Foredrag
 107. Forelesninger
 108. Forelesningskataloger
 109. Forfatninger USE Grunnlover
 110. Forhandlingsprotokollar EQ Forhandlingsprotokoller
 111. Forhandlingsprotokoller
 112. Forlagskatalogar EQ Forlagskataloger
 113. Forlagskataloger
 114. Formula books EQ Formularbøker
 115. Formularbøker EQ Formularbøker
 116. Formularbøker
 117. Forord
 118. Forordningar EQ Forordninger
 119. Forordninger
 120. Forskingsrapportar EQ Forskningsrapporter
 121. Forskingsrapporter USE Forskningsrapporter
 122. Forskningsartikler USE Vitenskapelige artikler
 123. Forskningsrapporter
 124. Forskrifter
 125. Fortegnelser USE Kataloger
 126. Forteljingar EQ Fortellinger
 127. Fortellinger
 128. Fotobøker USE Fotografisamlinger
 129. Fotodokumentarer USE Fotoreportasjer
 130. Fotografiar EQ Fotografier
 131. Fotografier
 132. Fotografisamlingar EQ Fotografisamlinger
 133. Fotografisamlinger
 134. Fotoreportasjar EQ Fotoreportasjer
 135. Fotoreportasjer
 136. Framtidsvisjoner USE Science fiction
 137. Frekvensordbok USE Frekvensordbøker
 138. Frekvensordbøker
 139. Frekvensordbøker EQ Frekvensordbøker
 140. Fremmedordbøker USE Ordbøker
 141. Frequency dictionaries EQ Frekvensordbøker
 142. Frequency dictionary EQP Frekvensordbøker
 143. Funny animal comics EQ Funny animals
 144. Funny animals
 145. Funny animals EQ Funny animals
 146. Funny fairy tales EQP Skjemteeventyr
 147. Funny tales EQP Skjemteeventyr
 148. Følebøker USE Ta og føle på-bøker
 149. Føljetongar EQ Føljetonger
 150. Føljetonger
 151. Førelesingar EQ Forelesninger
 152. Førelesingskatalogar EQ Forelesningskataloger
 153. Føreord EQ Forord
 154. Føresegner EQ Forskrifter
 155. Føretakshistorie EQ Bedriftshistorie
 156. Føretakshistorier