Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Fabelprosa USE Fantastisk litteratur
 2. Fablar EQ Fabler
 3. Fabler
 4. Fables EQ Fabler
 5. Facsimiles EQ Faksimiler
 6. Fact-finding EQP Offentlige utredninger
 7. Fact-findings EQP Offentlige utredninger
 8. Fagfellevurderte artikler USE Vitenskapelige artikler
 9. Fagordbøker USE Ordbøker
 10. Fagplaner USE Læreplaner
 11. Fagterminologier USE Nomenklaturer
 12. Fairy tales EQ Eventyr
 13. Faksimilar EQ Faksimiler
 14. Faksimiler
 15. Familiefilmar EQ Familiefilmer
 16. Familiefilmer
 17. Family films EQ Familiefilmer
 18. Family histories EQ Slektshistorie
 19. Family registers EQP Stamtavler
 20. Family stories EQP Sagn
 21. Family trees EQP Stamtavler
 22. Fan magazines EQP Fanziner
 23. Fantastisk litteratur
 24. Fantastisk litteratur EQ Fantastisk litteratur
 25. Fantasy
 26. Fantasy EQ Fantasy
 27. Fantasy (film)
 28. Fantasy (film) EQ Fantasy (film)
 29. Fantasy fiction EQ Fantasy
 30. Fantasy films EQ Fantasy (film)
 31. Fanziner EQ Fanziner
 32. Fanziner
 33. Fanzines EQ Fanziner
 34. Farm and family history
 35. Farm and family history EQ Gårds- og slektshistorie
 36. Farmakopear EQ Farmakopeer
 37. Farmakopeer
 38. Farmer's almanacs EQ Bondepraktika
 39. Fasitar EQ Fasiter
 40. Fasiter
 41. Feature films EQ Spillefilmer
 42. Feelgood EQ Feelgood
 43. Feelgood EQ Feelgood
 44. Feelgood
 45. Felthandbøker EQ Felthåndbøker
 46. Felthåndbøker
 47. Festival programs EQ Festivalprogrammer
 48. Festivalprogram EQ Festivalprogrammer
 49. Festivalprogrammer
 50. Festschriften EQ Festskrift
 51. Festschrifts EQP Festskrift
 52. Festskrift EQ Festskrift
 53. Festskrift
 54. Fiction films EQ Fiksjonsfilmer
 55. Field guides EQ Felthåndbøker
 56. Fiksjonsfilmar EQ Fiksjonsfilmer
 57. Fiksjonsfilmer
 58. Fiktive dokumentarfilmer USE Mokumentarfilmer
 59. Film EQ Film
 60. Film
 61. Film catalogs EQP Filmografier
 62. Film catalogues EQP Filmografier
 63. Film indexes EQP Filmografier
 64. Film noir EQ Film noir
 65. Film noir EQ Film noir
 66. Film noir
 67. Film reviews EQP Filmanmeldelser
 68. Film teasers and trailers EQ Teasere og trailere
 69. Filmanmeldelser
 70. Filmaviser EQ Filmaviser
 71. Filmaviser
 72. Filmfortegnelser USE Filmografier
 73. Filmkataloger USE Filmografier
 74. Filmmanus EQ Filmmanus
 75. Filmmanus
 76. Filmmeldingar EQ Filmanmeldelser
 77. Filmografiar EQ Filmografier
 78. Filmografier
 79. Filmographies EQ Filmografier
 80. Filmomtaler USE Filmanmeldelser
 81. Films EQP Film
 82. Fjernsynsprogrammer USE TV-programmer
 83. Fjernsynsserier USE Serier
 84. Fjernsynsteater EQ Fjernsynsteater
 85. Fjernsynsteater
 86. Flash fiction EQ Kortprosa
 87. Flashcards EQ Memokort
 88. Flashkort USE Memokort
 89. Fliers EQP Brosjyrer
 90. Floraer
 91. Floraer EQ Floraer
 92. Floras EQ Floraer
 93. Flyers EQP Brosjyrer
 94. Flygeblader USE Brosjyrer
 95. Foldere USE Brosjyrer
 96. Folk ballads EQP Ballader
 97. Folk legends EQ Sagn
 98. Folk literature EQ Folkediktning
 99. Folk songs EQ Folkeviser
 100. Folk tales EQ Folkeeventyr
 101. Folk tales EQP Eventyr
 102. Folkebøker
 103. Folkebøker EQ Folkebøker
 104. Folkedikting EQ Folkediktning
 105. Folkediktning
 106. Folkeeventyr EQ Folkeeventyr
 107. Folkeeventyr
 108. Folketellingar EQ Folketellinger
 109. Folketellinger
 110. Folkeviser EQ Folkeviser
 111. Folkeviser
 112. Folklore weather forecasting EQP Rimvarsler
 113. Food recipes EQP Kokebøker
 114. Foredrag
 115. Foredrag EQ Foredrag
 116. Forelesninger
 117. Forelesningskataloger
 118. Forelesningsnotater USE Forelesninger
 119. Forfatninger USE Grunnlover
 120. Forhandlingsprotokollar EQ Forhandlingsprotokoller
 121. Forhandlingsprotokoller
 122. Forlagskatalogar EQ Forlagskataloger
 123. Forlagskataloger
 124. Formelsamlingar EQ Formelsamlinger
 125. Formelsamlinger
 126. Formlar EQP Formelsamlinger
 127. Formler USE Formelsamlinger
 128. Formula books EQ Formularbøker
 129. Formula handbooks EQ Formelsamlinger
 130. Formularbøker
 131. Formularbøker EQ Formularbøker
 132. Forord
 133. Forordningar EQ Forordninger
 134. Forordninger
 135. Forskingsrapportar EQ Forskningsrapporter
 136. Forskingsrapporter USE Forskningsrapporter
 137. Forskningsartikkel USE Vitenskapelige artikler
 138. Forskningsartikler USE Vitenskapelige artikler
 139. Forskningsrapporter
 140. Forskrifter
 141. Fortegnelser USE Kataloger
 142. Forteljingar EQ Fortellinger
 143. Fortellinger
 144. Foto USE Fotografier
 145. Fotobøker EQ Fotobøker
 146. Fotobøker
 147. Fotodokumentarer USE Fotoreportasjer
 148. Fotografiar EQ Fotografier
 149. Fotografier
 150. Fotografisamlingar EQ Fotografisamlinger
 151. Fotografisamlinger
 152. Fotografiske bilder USE Fotografier
 153. Fotoreportasjar EQ Fotoreportasjer
 154. Fotoreportasjer
 155. Framtidsvisjoner USE Science fiction
 156. Frekvensordbok USE Frekvensordbøker
 157. Frekvensordbøker
 158. Frekvensordbøker EQ Frekvensordbøker
 159. Fremmedordbøker USE Ordbøker
 160. Frequency dictionaries EQ Frekvensordbøker
 161. Frequency dictionary EQP Frekvensordbøker
 162. Frøatlas USE Floraer
 163. Funeral sermons EQ Likprekener
 164. Fungi floras EQ Soppfloraer
 165. Funny animal comics EQ Funny animals
 166. Funny animals
 167. Funny animals EQ Funny animals
 168. Funny fairy tales EQP Skjemteeventyr
 169. Funny tales EQP Skjemteeventyr
 170. Følebøker USE Ta- og føle på-bøker
 171. Føljetongar EQ Føljetonger
 172. Føljetonger
 173. Førelesingar EQ Forelesninger
 174. Førelesingskatalogar EQ Forelesningskataloger
 175. Føreord EQ Forord
 176. Føresegner EQ Forskrifter
 177. Føretakshistorie EQ Bedriftshistorie
 178. Føretakshistorier