Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Fabelprosa USE Fantastisk litteratur
 2. Fablar EQ Fabler
 3. Fabler
 4. Fables EQ Fabler
 5. Facsimiles EQ Faksimiler
 6. Fact-finding EQP Offentlige utredninger
 7. Fact-findings EQP Offentlige utredninger
 8. Fagfellevurderte artikler USE Vitenskapelige artikler
 9. Fagordbøker USE Ordbøker
 10. Fagplaner USE Læreplaner
 11. Fagterminologier USE Nomenklaturer
 12. Fairy tales EQ Eventyr
 13. Faksimilar EQ Faksimiler
 14. Faksimiler
 15. Faktafilmer USE Ikke-fiksjonsfilmer
 16. Familiefilmar EQ Familiefilmer
 17. Familiefilmer
 18. Family histories EQ Slektshistorie
 19. Family registers EQP Stamtavler
 20. Family stories EQP Sagn
 21. Family trees EQP Stamtavler
 22. Fan magazines EQP Fanziner
 23. Fantastisk litteratur
 24. Fantastisk litteratur EQ Fantastisk litteratur
 25. Fantasy
 26. Fantasy EQ Fantasy
 27. Fantasy (film) EQ Fantasy (film)
 28. Fantasy (film)
 29. Fantasy fiction EQ Fantasy
 30. Fantasy films EQ Fantasy (film)
 31. Fanziner EQ Fanziner
 32. Fanziner
 33. Fanzines EQ Fanziner
 34. Farm and family history USE Gårds- og slektshistorie
 35. Farmakopear EQ Farmakopeer
 36. Farmakopeer
 37. Farmer's almanacs EQ Bondepraktika
 38. Fasitar EQ Fasiter
 39. Fasiter
 40. Feature films EQ Spillefilmer
 41. Feelgood
 42. Feelgood EQ Feelgood
 43. Felthandbøker EQ Felthåndbøker
 44. Felthåndbøker
 45. Festivalprogram EQ Festivalprogrammer
 46. Festivalprogrammer
 47. Festschriften EQ Festskrift
 48. Festschrifts EQP Festskrift
 49. Festskrift
 50. Festskrift EQ Festskrift
 51. Fiction films EQ Fiksjonsfilmer
 52. Field guides EQ Felthåndbøker
 53. Fiksjonsfilmar EQ Fiksjonsfilmer
 54. Fiksjonsfilmer
 55. Fiktive dokumentarfilmer USE Mokumentarfilmer
 56. Film EQ Film
 57. Film
 58. Film adaptations EQ Adaptasjoner (film)
 59. Film catalogs EQP Filmografier
 60. Film catalogues EQP Filmografier
 61. Film indexes EQP Filmografier
 62. Film noir EQ Film noir
 63. Film noir EQ Film noir
 64. Film noir
 65. Film reviews EQP Filmanmeldelser
 66. Film teasers and trailers EQ Teasere og trailere
 67. Filmanmeldelser
 68. Filmaviser EQ Filmaviser
 69. Filmaviser
 70. Filmfortegnelser USE Filmografier
 71. Filmkataloger USE Filmografier
 72. Filmmanus
 73. Filmmanus EQ Filmmanus
 74. Filmmeldingar EQ Filmanmeldelser
 75. Filmografiar EQ Filmografier
 76. Filmografier
 77. Filmographies EQ Filmografier
 78. Filmomtaler USE Filmanmeldelser
 79. Films EQP Film
 80. Fjernsynsprogrammer USE TV-programmer
 81. Fjernsynsserier USE Serier
 82. Fjernsynsteater EQ Fjernsynsteater
 83. Fjernsynsteater
 84. Flash fiction EQ Kortprosa
 85. Flashcards EQ Memokort
 86. Flashkort USE Memokort
 87. Fliers EQP Brosjyrer
 88. Floraer EQ Floraer
 89. Floraer
 90. Floras EQ Floraer
 91. Flyers EQP Brosjyrer
 92. Flygeblader USE Brosjyrer
 93. Foldere USE Brosjyrer
 94. Folk ballads EQP Ballader
 95. Folk legends EQ Sagn
 96. Folk literature EQ Folkediktning
 97. Folk songs EQ Folkeviser
 98. Folk tales EQ Folkeeventyr
 99. Folk tales EQP Eventyr
 100. Folkebøker
 101. Folkebøker EQ Folkebøker
 102. Folkedikting EQ Folkediktning
 103. Folkediktning
 104. Folkeeventyr
 105. Folkeeventyr EQ Folkeeventyr
 106. Folketellingar EQ Folketellinger
 107. Folketellinger
 108. Folkeviser
 109. Folkeviser EQ Folkeviser
 110. Folklore weather forecasting EQP Rimvarsler
 111. Food recipes EQP Kokebøker
 112. Foredrag EQ Foredrag
 113. Foredrag
 114. Forelesninger
 115. Forelesningskataloger
 116. Forelesningsnotater USE Forelesninger
 117. Forfatninger USE Grunnlover
 118. Forhandlingsprotokollar EQ Forhandlingsprotokoller
 119. Forhandlingsprotokoller
 120. Forlagskatalogar EQ Forlagskataloger
 121. Forlagskataloger
 122. Formelsamlingar EQ Formelsamlinger
 123. Formelsamlinger
 124. Formlar EQP Formelsamlinger
 125. Formler USE Formelsamlinger
 126. Formula books EQ Formularbøker
 127. Formula handbooks EQ Formelsamlinger
 128. Formularbøker EQ Formularbøker
 129. Formularbøker
 130. Forord
 131. Forordningar EQ Forordninger
 132. Forordninger
 133. Forskingsrapportar EQ Forskningsrapporter
 134. Forskingsrapporter USE Forskningsrapporter
 135. Forskningsartikkel USE Vitenskapelige artikler
 136. Forskningsartikler USE Vitenskapelige artikler
 137. Forskningsrapporter
 138. Forskrifter
 139. Fortegnelser USE Kataloger
 140. Forteljingar EQ Fortellinger
 141. Fortellinger
 142. Fotobøker EQ Fotobøker
 143. Fotobøker
 144. Fotodokumentarer USE Fotoreportasjer
 145. Fotografiar EQ Fotografier
 146. Fotografier
 147. Fotografisamlingar EQ Fotografisamlinger
 148. Fotografisamlinger
 149. Fotoreportasjar EQ Fotoreportasjer
 150. Fotoreportasjer
 151. Framtidsvisjoner USE Science fiction
 152. Frekvensordbok USE Frekvensordbøker
 153. Frekvensordbøker EQ Frekvensordbøker
 154. Frekvensordbøker
 155. Fremmedordbøker USE Ordbøker
 156. Frequency dictionaries EQ Frekvensordbøker
 157. Frequency dictionary EQP Frekvensordbøker
 158. Frøatlas USE Floraer
 159. Fungi floras EQ Soppfloraer
 160. Funny animal comics EQ Funny animals
 161. Funny animals EQ Funny animals
 162. Funny animals
 163. Funny fairy tales EQP Skjemteeventyr
 164. Funny tales EQP Skjemteeventyr
 165. Følebøker USE Ta og føle på-bøker
 166. Føljetongar EQ Føljetonger
 167. Føljetonger
 168. Førelesingar EQ Forelesninger
 169. Førelesingskatalogar EQ Forelesningskataloger
 170. Føreord EQ Forord
 171. Føresegner EQ Forskrifter
 172. Føretakshistorie EQ Bedriftshistorie
 173. Føretakshistorier