Norsk tesaurus for sjanger og form

 1. Fabelprosa USE Fantastisk litteratur
 2. Fablar EQ Fabler
 3. Fabler
 4. Fables EQ Fabler
 5. Facsimiles EQ Faksimiler
 6. Fact-finding EQP Offentlige utredninger
 7. Fact-findings EQP Offentlige utredninger
 8. Fagfellevurderte artikler USE Vitenskapelige artikler
 9. Fagordbøker USE Ordbøker
 10. Fagplaner USE Læreplaner
 11. Fagterminologier USE Nomenklaturer
 12. Fairy tales EQ Eventyr
 13. Faksimilar EQ Faksimiler
 14. Faksimiler
 15. Familiefilmar EQ Familiefilmer
 16. Familiefilmer
 17. Family films EQ Familiefilmer
 18. Family histories EQ Slektshistorie
 19. Family registers EQP Stamtavler
 20. Family sagas EQ Slektsromaner
 21. Family stories EQP Sagn
 22. Family trees EQP Stamtavler
 23. Fan magazines EQP Fanziner
 24. Fantastic literature EQ Fantastisk litteratur
 25. Fantastisk litteratur
 26. Fantastisk litteratur EQ Fantastisk litteratur
 27. Fantasy
 28. Fantasy EQ Fantasy
 29. Fantasy (film) EQ Fantasy (film)
 30. Fantasy (film)
 31. Fantasy fiction EQ Fantasy
 32. Fantasy films EQ Fantasy (film)
 33. Fanziner EQ Fanziner
 34. Fanziner
 35. Fanzines EQ Fanziner
 36. Farm and family history EQ Gårds- og slektshistorie
 37. Farmakopear EQ Farmakopeer
 38. Farmakopeer
 39. Farmer's almanacs EQ Bondepraktika
 40. Fasitar EQ Fasiter
 41. Fasiter
 42. Feature films EQ Spillefilmer
 43. Feelgood
 44. Feelgood EQ Feelgood
 45. Feelgood EQ Feelgood
 46. Felthandbøker EQ Felthåndbøker
 47. Felthåndbøker
 48. Festival programs EQ Festivalprogrammer
 49. Festivalprogram EQ Festivalprogrammer
 50. Festivalprogrammer
 51. Festschriften EQ Festskrift
 52. Festschrifts EQP Festskrift
 53. Festskrift EQ Festskrift
 54. Festskrift
 55. Fiction films EQ Fiksjonsfilmer
 56. Field guides EQ Felthåndbøker
 57. Fiksjonsfilmar EQ Fiksjonsfilmer
 58. Fiksjonsfilmer
 59. Fiktive dokumentarfilmer USE Mokumentarfilmer
 60. Film EQ Film
 61. Film
 62. Film catalogs EQP Filmografier
 63. Film catalogues EQP Filmografier
 64. Film indexes EQP Filmografier
 65. Film noir EQ Film noir
 66. Film noir
 67. Film noir EQ Film noir
 68. Film reviews EQP Filmanmeldelser
 69. Film teasers and trailers EQ Teasere og trailere
 70. Filmanmeldelser
 71. Filmaviser EQ Filmaviser
 72. Filmaviser
 73. Filmfortegnelser USE Filmografier
 74. Filmkataloger USE Filmografier
 75. Filmmanus
 76. Filmmanus EQ Filmmanus
 77. Filmmeldingar EQ Filmanmeldelser
 78. Filmografiar EQ Filmografier
 79. Filmografier
 80. Filmographies EQ Filmografier
 81. Filmomtaler USE Filmanmeldelser
 82. Films EQP Film
 83. Fjernsynsprogrammer USE TV-programmer
 84. Fjernsynsserier USE Serier
 85. Fjernsynsteater EQ Fjernsynsteater
 86. Fjernsynsteater
 87. Flash fiction EQ Kortprosa
 88. Flashcards EQ Memokort
 89. Flashkort USE Memokort
 90. Fliers EQP Brosjyrer
 91. Floraer EQ Floraer
 92. Floraer
 93. Floras EQ Floraer
 94. Flyers EQP Brosjyrer
 95. Flygeblader USE Brosjyrer
 96. Foldere USE Brosjyrer
 97. Folk ballads EQP Ballader
 98. Folk legends EQ Sagn
 99. Folk literature EQ Folkediktning
 100. Folk songs EQ Folkeviser
 101. Folk tales EQ Folkeeventyr
 102. Folk tales EQP Eventyr
 103. Folkebøker
 104. Folkebøker EQ Folkebøker
 105. Folkedikting EQ Folkediktning
 106. Folkediktning
 107. Folkeeventyr EQ Folkeeventyr
 108. Folkeeventyr
 109. Folketellingar EQ Folketellinger
 110. Folketellinger
 111. Folkeviser
 112. Folkeviser EQ Folkeviser
 113. Folklore weather forecasting EQP Rimvarsler
 114. Food recipes EQP Kokebøker
 115. Foredrag EQ Foredrag
 116. Foredrag
 117. Forelesninger
 118. Forelesningskataloger
 119. Forelesningsnotater USE Forelesninger
 120. Forfatninger USE Grunnlover
 121. Forhandlingsprotokollar EQ Forhandlingsprotokoller
 122. Forhandlingsprotokoller
 123. Forlagskatalogar EQ Forlagskataloger
 124. Forlagskataloger
 125. Formelsamlingar EQ Formelsamlinger
 126. Formelsamlinger
 127. Formlar EQP Formelsamlinger
 128. Formler USE Formelsamlinger
 129. Formula books EQ Formularbøker
 130. Formula handbooks EQ Formelsamlinger
 131. Formularbøker EQ Formularbøker
 132. Formularbøker
 133. Forord
 134. Forordningar EQ Forordninger
 135. Forordninger
 136. Forskingsrapportar EQ Forskningsrapporter
 137. Forskingsrapporter USE Forskningsrapporter
 138. Forskningsartikkel USE Vitenskapelige artikler
 139. Forskningsartikler USE Vitenskapelige artikler
 140. Forskningsrapporter
 141. Forskrifter
 142. Fortegnelser USE Kataloger
 143. Forteljingar EQ Fortellinger
 144. Fortellinger
 145. Foto USE Fotografier
 146. Fotobøker EQ Fotobøker
 147. Fotobøker
 148. Fotodokumentarer USE Fotoreportasjer
 149. Fotografiar EQ Fotografier
 150. Fotografier
 151. Fotografisamlingar EQ Fotografisamlinger
 152. Fotografisamlinger
 153. Fotografiske bilder USE Fotografier
 154. Fotoreportasjar EQ Fotoreportasjer
 155. Fotoreportasjer
 156. Framtidsvisjoner USE Science fiction
 157. Frekvensordbok USE Frekvensordbøker
 158. Frekvensordbøker EQ Frekvensordbøker
 159. Frekvensordbøker
 160. Fremmedordbøker USE Ordbøker
 161. Frequency dictionaries EQ Frekvensordbøker
 162. Frequency dictionary EQP Frekvensordbøker
 163. Frøatlas USE Floraer
 164. Funeral sermons EQ Likprekener
 165. Fungi floras EQ Soppfloraer
 166. Funny animal comics EQ Funny animals
 167. Funny animals
 168. Funny animals EQ Funny animals
 169. Funny fairy tales EQP Skjemteeventyr
 170. Funny tales EQP Skjemteeventyr
 171. Følebøker USE Ta- og føle på-bøker
 172. Føljetongar EQ Føljetonger
 173. Føljetonger
 174. Førelesingar EQ Forelesninger
 175. Førelesingskatalogar EQ Forelesningskataloger
 176. Føreord EQ Forord
 177. Føresegner EQ Forskrifter
 178. Føretakshistorie EQ Bedriftshistorie
 179. Føretakshistorier