Norsk tesaurus for sjanger og form

Lover

Lover

Brukes i betydningen 'formell lov'.

 

Lov betegner i videste forstand rettsregler som fastsetter rettigheter og plikter, såkalt materiell lov. I en mer snever betydning brukes ordet lov om skrevne rettsregler utferdiget av lovgivningsmakten, såkalt formell lov

I Norge er materiell lov rettsregler som bestemmer rettsforholdet til private rettsubjekter og hva innholdet går ut på, mens formell lov er en lov som er vedtatt i Stortinget og har Regjeringens sanksjon. Formell lov må ses i sammenheng med Legalitetsprinsippet, som handler om at ingen kan dømmes uten hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 96, forsterket gjennom Grunnloven § 113, som sier at "Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.".

Skillet mellom formell lov og materiell lov har blitt stadig mer utvisket i Norge. Begrepet forskrift omfatter ikke bare vedtak som krever hjemmel i formell lov, men også generelle bestemmelser om f.eks. rett til tilskudd som bygger på budsjettvedtak kommer med. På denne måten utvides anvendelsesområdet for begrepet lov til å gjelde alle offentlige vedtak av generell karakter som er bestemmende for rettigheter og plikter til private personer m.v. Dermed har vi tatt mange skritt nærmere et lovsbegrep som omfatter mer enn formell lov, noe som også er normalt i andre (komparative) stater.

I Norge er det Stortinget som vedtar lover (lovgivende makt), mens domstolene med sin dømmende makt har prøvingsrett, som vil si å kontrollere om en lov eller vedtak er i overensstemmelse med Grunnloven. Stortingets kompetanse til å vedta lover er gitt i Grunnloven § 75 bokstav a, mens domstolenes prøvingsrett fremgår av Grunnloven § 89.

Når Stortinget ikke er samlet, kan Regjeringen vedta midlertidige lover på noen områder, jf. Grunnloven § 17. Det heter provisorisk anordning [Jusleksikon.no]

Love og Anordninger m.v. for Aaret 1814.

Kongeriget Norges Criminallov : af 20de August 1842.

Alternative terms

Broader Terms

More specific terms

 • EQP Code of laws (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
 • EQP Decrees (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
 • EQP Laws (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
 • EQ Lovar (Norsk tesaurus for sjanger og form. Nynorsk språkform)
 • EQ Statutes and codes (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
Date of creation
06-Mar-2019
Accepted term
06-Mar-2019
Descendant terms
2
ARK
ark:/99152/t3p9n1e70dmkl2
More specific terms
1
Alternative terms
3
Related terms
0
Notes
4
Metadata
Search
 • Search Lover (Wikipedia (ES))
 • Search Lover (Google búsqueda exacta)
 • Search Lover (Google scholar)
 • Search Lover (Google images)
 • Search Lover (Google books)