Norsk tesaurus for sjanger og form

Alterbøker

Alterbøker

En alterbok er en liturgisk håndbok som presten bruker og som inneholder liturgien for gudstjeneste og kirkelig handlinger. Den eldste offisielle alterboken i den dansk-norske kirken etter reformasjonen ble utgitt av Peder Palladius (1556). Den inneholdt bibeltekstene til bruk i gudstjenesten, bønner (kollekter) til søndagene i kirkeåret og ritualer for dåp og ektevielse. I 1688 kom Hans Baggers alterbok, som gjaldt i Norge inntil alterboken av 1889. En revidert alterbok kom i 1920. Etter innføringen av en ny høymesseliturgi i 1977 ble det utgitt ny alterbok, Gudstjenestebok for Den norske kirke (1992).
 
Etter en omfattende gudstjenestereform ble det i 2011 innført ny ordning for hovedgudstjenesten i Den norske kirke, hvor det blant annet er gitt mulighet for større lokale variasjoner. Hver enkelt menighet skal ha en lokal grunnordning som grunnlag for gudstjenestelivet. I forbindelse med gudstjenestereformen ble Den norske kirkes gudstjenestebok 2011 utgitt. Seinere er det gjort endringer og justeringer av Den norske kirkes liturgier. I og med at variasjonsmulighetene for gudstjenestene er blitt større, er ordningen med en felles alterbok i realiteten avviklet [SNL].

Missale Nidrosiense.
 
 
Den forordnede Alter-Bog.
Tekstbok for Den norske kyrkja.

Alternative terms

Broader Terms

 • EQP Missals (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
 • EQ Altar books (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
 • EQ Alterbøker (Norsk tesaurus for sjanger og form. Nynorsk språkform)
Date of creation
06-Mar-2019
Accepted term
06-Mar-2019
Descendant terms
0
ARK
ark:/99152/t3o540mdl8d1lq
More specific terms
0
Alternative terms
5
Related terms
0
Notes
4
Metadata
Search
 • Search Alterbøker (Wikipedia (ES))
 • Search Alterbøker (Google búsqueda exacta)
 • Search Alterbøker (Google scholar)
 • Search Alterbøker (Google images)
 • Search Alterbøker (Google books)