Norsk tesaurus for sjanger og form

Aforismer

Aforismer

En aforisme er en kort setning, et løsrevet sitat eller en strøtanke som på en treffende og underfundig måte uttrykker et tankevekkende poeng, en læresetning eller allmenn sannhet, særlig om vitenskapkunstmoral og psykologi. Aforismer minner både i form og innhold om ordspråk, men aforismene har kjent opphav, enten de er sitater fra litterære verk og taler eller de er nyskrevet. Aforismer er ofte humoristiske, men ikke like komiske som vitser. Aforismediktning eller -kunst regnes av flere som en egen litterær form innen prosasjangeren. I litteraturvitenskaplig teori blir imidlertid en aforisme definert snevrere enn den gjør i dagligtalen.

Ordet aforisme kommer fra det greske aforismós som er avledet av aphorizein, det vil si «å avgrense».

Aforismer, sentenser, litterære sitater og andre gullkorn kalles gjerne «bevingede ord», et uttrykk den greske historiedikteren Homer bruker i Iliaden og Odysseen. I 1863 tok også tyskeren Georg Büchmann i bruk Geflügelte Worte om slike uttrykk [SNL].

Fra gullkorn til sleivspark : visdomsord, humor og treffende kommentarer.

Skriften på veggen : og andre bibelord i dagligtale / Dag Kjær Smemo.

Alternative terms

Broader Terms

Related terms

 • EQ Aforismar (Norsk tesaurus for sjanger og form. Nynorsk språkform)
 • EQ Aphorisms (Norsk tesaurus for sjanger og form. Engelsk språkform)
Date of creation
06-Mar-2019
Accepted term
06-Mar-2019
Descendant terms
0
ARK
ark:/99152/t39yg0mjo8716n
More specific terms
0
Alternative terms
1
Related terms
1
Notes
3
Metadata
Search
 • Search Aforismer (Wikipedia (ES))
 • Search Aforismer (Google búsqueda exacta)
 • Search Aforismer (Google scholar)
 • Search Aforismer (Google images)
 • Search Aforismer (Google books)